Petitie ter stimulering goederenvervoer per spoor door actief flankerend overheidsbeleid

GROEN LICHT VOOR GOEDERENVERVOER PER SPOOR

De concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer staat ernstig onder druk. De invoering van beveiligingssysteem ERTMS en de exponentiële stijging van de kosten voor het gebruik van het spoor leiden tot een verlieslatende exploitatie en daardoor een gebrek aan investeringen en innovatie in de sector. Door een afname van het spoorgoederenvervoer zal ook de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, terminals en industrie zwaar onder druk komen te staan.

In Duitsland is ervoor gekozen om de kosten voor het gebruik van het spoor fors te verlagen. Vervoer per spoor draagt namelijk juist bij aan milieuvriendelijk, veilig en efficiënt goederentransport in Nederland en Europa.

Wat is er nodig voor een concurrerend spoorgoederenvervoer?

  • Een substantiële verlaging van de infraheffing voor het spoorgoederenvervoer zodat de gebruikskosten van het spoor in lijn komen met truck en binnenvaart (level playing field).
  • Stop de uitrol van ERTMS en maak een nieuwe afweging. Sluit aan op het Duitse beleid voor beveiligingssystemen. Stuur op interoperabiliteit met de buurlanden, dus geen lokaal ERTMS systeem! En gebruik alleen beproefde technologieën die decennia meegaan. Compenseer de vervoerders voor de kosten voor eisen die de Nederlandse overheid stelt voor de spoorinfrastructuur.
  • Compenseer de vervoerders voor kosten die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving boven op de Europese wet- en regelgeving.

Oproep aan de Tweede Kamer

Wij verzoeken de Tweede Kamer het spoorgoedervervoer weer aantrekkelijk te maken, zodat verladers vaker kiezen voor deze vervoerswijze en Nederland niet meer uit de pas loopt door extreem hoge kosten in vergelijking met Duitsland. Wij verwijzen hiervoor naar het Duitse Masterplan ‘Schienengüterverkehr’ van 23 juni 2017 waarin concreet staat wat, door wie en wanneer wordt gerealiseerd.

Voordelen voor Nederland

  • Een forse CO2-reductie, ontlasting van het wegennet en een forse groei van het spoorgoederenvervoer wanneer spoorvervoer weer aantrekkelijk is voor verladers.
  • Substantiële bijdrage aan de vergroening van goederenvervoer in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Verbetering van de bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens en industrie en van het vestigingsklimaat. Dit is goed voor de werkgelegenheid en leidt tot meer inkomsten.

Stimuleren van spoorgoederenvervoer is goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland

Onderteken de petitie

www.spoorgoederenspoort.nl